17. listopada 2020.

odjeci kulture

sve o kulturi na jednom mjestu

Izložba ‘Papirologija’ u Galeriji Ulupuh

Galerija ULUPUH u Zagrebu najavila je  izložbu Papirologija / Paperwork, koja će se održati od četvrtka, 9. do ponedjeljka, 20. siječnja 2020. Izlažu: Ana Armano Linta, Veljko Armano Linta, Karaka design (Vesna Karuza i Senija Radić), Ada Kezić, Karla Kocijan, Zrinka Nedeljković, Jadranka Soviček Krpan i Milan Zoričić. Organizator izložbe je ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, a izložba je realizirana uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH.

Živimo u vremenu kada o ekološkoj dimenziji proizvodnje sve više trebaju razmišljati i dizajneri: uz funkcionalnost i izgled koji će se nametnuti u nepreglednoj i šarolikoj ponudi sličnih proizvoda te cijenu koja treba biti konkurentna, trebaju voditi računa o ekološkom otisku proizvodnje, mogućnostima za reciklažu, utrošku energije i dr.  Autori i autorice na ovoj izložbi odlučili su istražiti kakve mogućnosti u tom pogledu nudi jedan drevan, ali u svojim suvremenim inačicama i mutacijama i sasvim nov materijal – papir. Papir iz bilježnica, rokovnika, perivi papir, novinski papir… u svom  bogatstvu svojih pojavnosti i primjena predmet je njihove istraživačke igre. Svi radovi na ovoj izložbi demonstriraju potencijal papira kao materijala i njegove različite, pa i oprečne likovne kvalitete koje može steći ovisno o oblikovanju i načinu obrade. Papir kao tema izložbe svakako je prilika da se sagledaju njegova svojstva i mogućnosti, preispita naš odnos prema papiru ali i prema drugim materijalima od kojih su sačinjeni predmeti koji nas okružuju.“ Maša Štrbac, prilagođeno iz predgovora.