14. siječnja 2021.

odjeci kulture

sve o kulturi na jednom mjestu

Poziv za simpozij XIII. Mediteranski korijeni filozofije

Simpozij XIII. Mediteranski korijeni filozofije: Čovjek je mjera svih stvari – Protagora, uz 2500. obljetnicu rođenja, održat će se od 4. do 6. travnja 2019. u Splitu, u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Mediteran je kolijevka zapadno-europske filozofije i znanosti koja, zajedno s također mediteranskim naslijeđem hebrejsko-kršćanske religijske tradicije udara temelje zapadno-europske kulture i civilizacije.  Zapadna filozofija i znanost započinju svoj povijesni razvoj početkom 6. st. pr. Kr. na istočnoj obali Mediterana, u maolazijskim grčkim kolonijama Miletu i Efezu, te obližnjim otocima, potom se širi do Eleje i Sicilije da bi svoj vrhunac postigla u Ateni, jednom od središta antičkog Mediterana. Daljnji razvoj antičke filozofije, od helenizma do srednjovjekovne epohe, preko novih središta filozofske misli Aleksandrije, Antiohije, Kartage i Rima također je sudbinski vezan za Mediteran. Stvaranje, sukobljavanje i međusobno prožimanje mediteranskih kultura, specifični mediteranski multikulturalizam dao je bitno obilježje daljnjem razvoju filozofije Zapada. Grčka i rimska antika, helenističko-rimsko naslijeđe, Bizant, orijentalne arapske tradicije, uz pečat nove islamske religije stapaju se u islamsko-arapsku srednjovjekovnu filozofiju, kulturu i civilizaciju. Bizantinci su grčku filozofiju prenijeli Arapima, a oni, posredstvom križarskih ratova, preko svojih vodećih filozofa, Avicene, Averoesa, Ibn Halduna, vratili Europi u njoj već zaboravljeno naslijeđe Aristotelove filozofije.

To su samo neke od početnih premisa i mogućih naputaka za tematiziranje sadržaja simpozija Mediteranski korijeni filozofije. Dakako ne i jedini. Sljedeći aspekt koji ulazi u tematski okvir simpozija odnosi se na utemeljenje hrvatske filozofije, koja se, kako u svojim početcima, tako i u najsjajnijim vrhuncima, korijeni u mediteranskom dijelu svojega višeregionalnoga kulturnog identiteta. Počam od Hermana Dalmatina, preko Marka Marulića, pa do Matije Vlačića Ilirika, Frane Petrića i Ruđera Boškovića, da spomenemo samo najznamenitija imena.
Treći sklop što ulazi u okvir teme simpozija odnosi se na filozofsko ali i interdisciplinarno promišljanje specifičnosti mediteranskog multikulturnog prostora koji je iznjedrio aktualne međucivilizacijske napetosti koje prijete globalnim sukobom civilizacija, ali otvaraju i mogućnosti dijaloga i pomirenja. S tim u svezi otvaraju se pitanja na koja bi ovaj simpozij mogao ponuditi odgovore:

  • Utječu li mediteranski korijeni filozofije na nastanak i razvoj suvremene filozofije Mediterana?
  •  Filozofsko promišljanje mediteranskog multikulturalizma
  • Poticaji mediteranske filozofije za utemeljenje globalnog ethosa kao pretpostavke međucivilizacijskog dijaloga
  • Filozofija Mediterana kao globalizacijska paradigma

Ove se godine, prema relativno pouzdanim podacima, navršava 2500 godina od rođenja poznatog predsokratovskog filozofa, sofista Protagore iz Abdere, koji je svojom mišlju da je „čovjek mjerilo svih stvari, onih koje jesu da jesu, a onih koje nisu da nisu”, inaugurirao novo antropološko razdoblje grčke filozofije, te uz Sokrata, izveo filozofiju iz ezoteričkih ekspertnih škola na agoru – strastveno tlo javnosti. Sofistički pokret što ga je poveo Protagora pamti se po lošim učincima, poput demagogije, te površnog i voluntarističkog relativizma, ali i po progresivnom  doprinosu kojim je zaslužio aureolu antičkog prosvjetiteljstva i obrazovanja za demokratsko građanstvo. Uz prethodno navedene tradicionalne teme Mediteranskih korijena filozofije, vjerujemo da će i obljetnička posveta ovogodišnjeg simpozija Protagorinu antropocentrizmu inspirirati sudionike simpozija da se u svojim prilozima, među ostalim, usmjere i na pitanja mediteranskog antičkog i renesansnog, te suvremenog multikulturalnog humanizma, što je bila opća tema posljednjeg Svjetskog filozofskog kongresa koji se, pod naslovom „Učiti se biti čovjek”, održao u Pekingu, u kolovozu 2018. godine.

Prijave za izlaganje na XIII. Mediteranskim korijenima filozofije treba poslati elektroničkom ili redovitom poštom do 31. siječnja 2019. godine na adresu: mkf.ffst@gmail.com (Filozofski fakultet u Splitu, Poljana kraljice Jelene 1, 21000 Split / za Mediteranske korijene filozofije.

Predsjednik Organizacijskog odbora: Prof. dr.sc. Mislav Kukoč.

Prijavni obrazac