5. prosinca 2020.

odjeci kulture

sve o kulturi na jednom mjestu

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Georgiana Rusu Cultural Association (ACGR) – Rumunjska

Georgiana Rusu Cultural Association (ACGR) traži partnere za prijavu na natječaj za projekte suradnje u programu Kreativna Europa – potprogram Kultura. Zainteresirani su za sudjelovanje na projektima kulturnog i edukativnog sadržaja u statusu partnera. 

Georgiana Rusu Cultural Association (ACGR) je neprofitna organizacija u području kulture, čiji je cilj poticanje, razvoj i provođenje aktivnosti kulturne, umjetničke, edukativne i društveno korisne dimenzije te aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša i na mlade. Aktivnostima promiču  rumunjsku kulturu, umjetnost i naslijeđe na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Kontakt:

Mr. Sebi Pătrunjei
+40 732 391 394
e-mail: sebipatrunjei@gmail.com

Partner search from Romania