27. siječnja 2021.

odjeci kulture

sve o kulturi na jednom mjestu

ULUPUHov natječaj za prijem novih članova

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

raspisuje 

 

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA 

Članom ULUPUH-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut ULUPUH-a i zadovoljava propisane kriterije za jednu od kategorija članstva: redovni član ili student-pripravnikOd 8. studenog 2018. godine, naime, temeljem odluke Skupštine ULUPUH-a uz redovno članstvo ustanovljena je nova kategorija članstva u ULUPUH-u: kategorija studenta-pripravnika u ULUPUH-u.

Kriteriji za članstvo na linku: https://ulupuh.hr/wp-content/uploads/2019/12/Kriteriji_za_prijem.pdf

Redovnim članom ULUPUH-a može postati svaki autor koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem). Redovnim članom udruge iznimno može postati i autor koji nije državljanin RH, ali je profesionalno vezan uz RH i svojim radom doprinosi razvoju primijenjenih umjetnosti i dizajna u Hrvatskoj.

Studentom-pripravnikom u ULUPUH-u može postati student visokoškolske ustanove (fakulteta, akademije) koja obrazuje za neko od područja koja udruga svojim djelovanjem pokriva (vidjeti sekcije ULUPUH-a). Uvjet za stjecanje statusa studenta-pripravnika je ispunjena online Pristupnica za studenta-pripravnika i dokaz o pohađanju odgovarajućeg studija (preslika indeksa ili potvrda referade studija ili akademije o pohađanju studija). Iznimno se za status studenta-pripravnika može prijaviti student druge visokoškolske ustanove no tada u Pristupnici treba navesti razloge zbog kojih se prijavljuje za članstvo u ULUPUH-u te priložiti fotografije 5 radova. Te prijave podliježu selekciji Umjetničkog savjeta ULUPUH-a.

Upute i rokove pogledajte na linku:
https://ulupuh.hr/wp-content/uploads/2019/12/Upute-i-rokovi-za-prijavu-za-redovno-%C4%8Dlanstvo-u-ULUPUH.pdf

Dodatne informacije pronađite na stranicama ULUPUH-a: https://ulupuh.hr/natjecaj-za-prijem-novih-clanova/

Natječaj je otvoren do 1. veljače 2020. godine.